Privacy Policy

Loomy BV, gevestigd aan Groenenbrielstraat 34, 9320 Erembodegem, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

  • Website: https://loomy.be
  • Adres: Groenenbrielstraat 34, 9320 Erembodegem, België
  • Telefoon: +32 489 97 94 28

Christophe De Troyer is de Functionaris Gegevensbescherming van Loomy BV Hij/zij is te bereiken via christophe@loomy.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Loomy BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • E-mailadres
  • Informatie over uw energieverbruik afkomstig uit de digitale teller.
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@loomy.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Loomy BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Uw adres wordt gebruikt om uw bestellingen te leveren op het opgegeven adres.
  • Uw verbruiksdata van de digitale teller wordt gebruikt om de lamp en mobiele applicatie aan te sturen.
  • Uw e-mailadres wordt gebruikt om een account te creëren via de mobiele applicatie.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Loomy BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De data afkomstig uit uw dongle wordt 48 uur bijgehouden met een resolutie van 1 seconde. De geaggregeerde data wordt onbeperkt bijgehouden met een resolutie van 1 uur en 1 dag.

Delen van persoonsgegevens met derden

Loomy BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De informatie om in te loggen op de mobiele applicatie wordt opgeslagen via Auth0, een externe service. De data van de digitale tellers wordt onder het beheer van Loomy BV opgeslagen binnen de Europese Unie en zal nooit verkocht of gedeeld worden met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Loomy BV gebruikt alleen technische,  functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hallo@loomy.be. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Loomy BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Loomy BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Loomy BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@loomy.be